STOCKHOLM
placeholder image

Boo Boo Livings bokningsvilkor

Välkommen till Boo Boo Living

Det finstilta

Bokning med mera

Dessa villkor gäller för alla bokningar som görs tillgängliga och tillhandahålls av Boo Boo Living via hemsida eller via e-post, telefon eller någon annan mobil enhet. Boo Boo Living förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor närsomhelst.

Genom att du gör en bokning bekräftar du, den person eller det företag för vars räkning du bokar, (”Kund” eller ”du”) att du har läst, förstått och accepterat de allmänna villkoren som anges häri. Genom att göra en bokning garanterar du att du har full rätt och befogenhet att ingå detta avtal och att utföra alla skyldigheter enligt denna bokning.

Bokningen är fullständigt bekräftad när ett bekräftelsenummer har lämnats muntligt eller skriftligt av Boo Boo Living. Betalning av bokningen ska göras enligt bokningsreglerna för den specifika bokningen annars kan bokningen avbokas.

Om du inte har fått en bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du genomfört din bokning, vänligen kontakta oss på reservations@boobooliving.se. Observera att bokningen inte är garanterad förrän du har fått en bokningsbekräftelse från oss.

Du kan inte boka för längre period än 90 dagar och bokningen gäller för det antal personer som anges i bokningen. Du måste ha fyllt 23 år för att få boka ett hotellrum.

Bokningen får inte överlåtas till annan.

Ändring av bokning

Om du ändrar en bokning behandlas det som avbokning enligt nedan och en ny bokning.
Begäran om förlängning av en vistelse kommer att beviljas beroende på tidsperiod och tillgänglighet.

placeholder image

Avbokningsregler

Short Stay 1-7 dagar

Bokningen kan avbokas kostnadsfritt senast kl. 12:00, en (1) dag innan ankomst.
Därefter debiteras en sen avboknings avgift.

Weekly Stay 8 – 29 dagar

Bokningen kan avbokas kostnadsfritt senast kl.12:00 sju (7) dagar innan ankomst.
Vid sen avbokning eller vid en no-show debiteras 100% av bokningsvärdet.

Long Stay mer än 30 dagar

Bokningen kan avbokas kostnadsfritt senast kl.12:00 trettio (30) dagar innan ankomst.

BooBoo Livings rätt att säga upp bokning till upphörande i förtid

Om hotellgäst bryter mot våra bestämmelser avseende betalning och deposition eller väsentligen bryter mot några övriga regler i bokningsbekräftelsen eller det från tid till annan gällande allmänna villkoren har vi rätt att avsluta hotellgästens bokning i förtid och med omedelbar verkan.

placeholder image

Villkor

Deposition

Short Stay 1-7 dagar

Alla bokningar kräver kreditkortsgaranti och betalning sker vid bokningstillfället.

Weekly Stay 8 – 29 dagar

Bokningen kan avbokas kostnadsfritt senast kl.12:00 sju (7) dagar innan ankomst.
Vid sen avbokning eller vid en no-show debiteras 100% av bokningsvärdet.

Long Stay mer än 30 dagar

Full betalning sker vid bokningstillfället.

Byte av hotellrum

Vi förbehåller oss möjligheten att flytta hotellgäst till annat hotellrum i fastigheten för att på bästa sätt utnyttja hotellet eller av annan skälig anledning. Vi ordnar isåfall flytt av dina tillhörigheter till det nya hotellrummet. Det rum som du flyttas till ska ha samma antal bäddar och rum som det ursprungliga, om du inte accepterar annat antal. Om du meddelar oss att du inte accepterar bytet har du rätt att avboka resterande del av bokningsperioden med tre (3) dagars varsel och återfå kvarstående del av erlagd ersättning. Gör du inte det måste du acceptera vårt förslag på byte.

Husdjur och rökning

Husdjur är inte tillåtna. Boo Boo Living är helt rökfritt. Rökning är strängt förbjuden i rummet. Om överträdelsen bryts måste vi ta ut en djuprengöringsavgift på 10 000 SEK.

Ansvar för skada och förlust

Hotellgästen ansvarar för skador som uppkommer på grund av onormalt slitage. Hotellgästen svarar vidare för skador på eller för förlust av möbler och inventarier samt skador på hotellrummet och gemensamma utrymmen som orsakats av hotellgästen, eller någon denne ansvarar för, genom vårdslöshet, försummelse eller uppsåtligt handlande.

placeholder image

Våra regler för ordning och trivsel

Vi hoppas att du ska känna dig som hemma när du bor hos oss på Boo Boo Living.
För alla gästers trivsel har vi husregler som vi önskar att alla gäster följer.

 

Hotellgästen förbinder sig att:

 

 • Följa från tid till annan gällande ordningsregler för hotellet och fastigheten
 • Endast använda rummet som bostad, dvs får t.ex inte användas som kontor och endast för det antal personer som anges i bokningen.
 • Olaglig verksamhet får under inga omständigheter förekomma.
 • Inte överlåta detta boende till någon annan.
 • På egen bekostnad låta bortforsla avfall som är olämpligt för sopnedkast, soptunna eller soprum, om inte Boo Boo Living särskilt tillhandahåller container eller liknande.
 • Att hålla bostaden tillgänglig för sotning och rensning av kanaler.
 • Att väl vårda bostaden och de möbler m.m. som ingår i uthyrningen.
 • Att genast meddela oss på Boo Boo Living om hotellrummet drabbas av t.ex. vattenskada, dåligt städat eller ohyra.
 • Att följa gällande ordningsregler i fastigheten.
 • Att iaktta allt som i övrigt fordras för att iaktta sundhet, ordning och gott skick i fastigheten.
 • Att vid utcheckning lämna hotellrummet väl rengjort samt att då till Boo Boo Living överlämna samtliga port- och dörrnycklar till hotellrummet.
 • Att ansvara för skador som uppkommer på grund av onormalt slitage exempelvis på grund av rökning, fettfläckar och husdjur.
 • Respektera andra som bor på hotellet. Det betyder att du inte får störa genom ljud, hög musik, lukt eller liknande.

boka nu